درخواست حذف این مطلب
ی ت ی متروک ی چون کوچه های کهنه غم انگیز ی شه های تنبل بیمار ی خمیازه های موذی کشدار ی بی انتظار ی تسلیم خانه ی خالی خانه ی دلگیر خانه ی دربسته برهجوم جوانی خانه ی تاریکی وتصورخورشید خانه ی تنهایی وتفال وتردید خانه ی ،کتاب،گنجه،تصاویر آه چه آراموپرغرورگذرداشت زندگی من چوجویبارغریبی دردل این خانه های خالی دلگیر آه چه آرام وپرغرورگذرداشت فروغ فرخزاد